Preguntas frecuentes

¿Es posible tramitar un servicio sin poseer Certificado Digital?


  • Sí, siempre que el trámite lo permita. Puede consultarse en el detalle de cada trámite.

Preguntas frecuentes

É posible tramitar un servizo sen posuír Certificado Dixital?


  • Sí, previa autorización do usuario co que se rexistrar. Para a autorización debe acudir a unha oficina da súa administración e solicitalo.


Volver

Enlaces de Interés

Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. Rua San Marcos, 8. Lugo (Lugo). Tel: 982260048.

GSede 2.0.3